Công Ty TNHH TMDV Điện Tự Động C&E Việt Nam

Số: 166 Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

TK: 0111102907007 Ngân hàng MB, CN Mỹ Đình

Tài Khoản cá nhân:

TK: Hoàng Việt Bắc

STK: 0110125123007 Ngân hàng MB, CN Mỹ Đình